ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ MASNA (ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΛΙΑ)

MASNA RESTAURANT (ELIA MULTIPURPOSE HALL)